top of page
Begeleiding op school

Door de invoering van Passend Onderwijs blijven kinderen die extra zorg nodig hebben vaker op een reguliere basisschool. Door de (te) grote klassen hoge werkdruk van leraren en het invallerstekort schiet die extra zorg er vaak bij in. Ondanks de goedbedoelde inzet van de leerkracht is er niet voldoende tijd en aandacht voor deze kinderen. Wij bieden de mogelijkheid om kinderen in de klas te begeleiden. Hierdoor krijgen we een duidelijk beeld van wat een kind nodig heeft en van daaruit kunnen we op zoek gaan naar de juiste hulp.

Soms is het voldoende dat een kind een korte periode extra hulp krijgt in de klas, en kan hij of zij naar verloop van tijd zelfstandig, of met een minimale hoeveelheid begeleiding, toch meedraaien met de rest van de klas. Het kan echter ook zo zijn dat het beter is voor een kind om samen op zoek te gaan naar een andere plek die beter past.

De problemen waar wij kinderen op school bij helpen zijn zeer uiteenlopend. Omdat ieder kind uniek is, is het belangrijk om maatwerk te leveren, daarom maken wij voor elk kind een apart zorgplan dat is afgestemd op de behoeftes van het kind, school en ouders.

Een aantal voorbeelden waar wij kinderen bij kunnen helpen zijn: versterken van sociale vaardigheden, vergroten van zelfredzaamheid, omgaan met faalangst, blokkeren/ dichtklappen, hoogbegaafdheid, ASS binnen het onderwijs en agressie. Wij helpen het kind om hierbij zijn eigen krachten in te zetten en om te leren gaan met zijn of haar valkuilen.

WhatsApp Image 2019-12-13 at 15.42.55.jp
WhatsApp Image 2019-12-13 at 15.43.37.jp
WhatsApp Image 2019-12-13 at 15.43.19.jp

Afstemming en samenwerking

ladder4.png

Onze begeleiding begint met het verzamelen van informatie en het opbouwen van een band met het kind. Veel kinderen vinden het lastig om hulp te accepteren, want kinderen willen er graag bij horen en zijn bang geplaagd te worden als ze 'anders' zijn. Onze begeleiders zorgen er daarom ook voor dat zij een band opbouwen met de rest van de klas. Door af en toe ook een praatje te maken met andere kinderen valt het hen niet op dat de begeleider er voornamelijk voor een kind is.

Het hulpbehoevende kind leggen we duidelijk uit dat we er zijn om hem of haar te helpen en hoe we dit gaan doen. Met de meester of juf wordt overlegd op welke momenten wij op school zijn.

Om tot maatwerk te komen communiceren wij intensief met de meesters en juffen en voeren we ook gesprekken met ouders. Leraren zullen ons ervaren als een informele, flexibele organisatie zonder bureaucratie. De samenwerking met ons kost hen hierdoor niet veel tijd. 

 

Het opbouwen van een band

bottom of page