De ontwikkeling die je als kind doormaakt legt de basis voor de toekomst.

Een goede basis voor een mooie toekomst

De ontwikkeling die je als kind doormaakt legt de basis voor de toekomst. Dit geldt natuurlijk ook voor kinderen met een gedrags- en/of ontwikkelingsstoornis. Zij verwerven sommige vaardigheden minder snel dan hun leeftijdsgenootjes en kunnen hierbij alle hulp gebruiken. Dit doen wij door gebruik te maken van de krachten en kwaliteiten die ieder kind in zich heeft.

 

Van hieruit leren wij kinderen omgaan met hun gedrags- of ontwikkelingsstoornis. Zij leren omgaan met hun valkuilen zodat problemen voorkomen worden en bestaande problemen worden aangepakt. Op deze manier wordt het kind zelfstandiger en heeft hij of zij in de toekomst meer mogelijkheden. Voor ons is het belangrijk om de omgeving van het kind in dit proces te betrekken. Samen stellen we doelen op en samen werken we hieraan.

ladder4.png

Kleine doelen

Voor elk kind wordt, afgestemd op de thuissituatie en input van ouders of verzorgers, een persoonlijk behandelingsplan gemaakt. Dit plan wordt regelmatig geëvalueerd. Doelen waaraan we werken zijn klein, maar dienen bij elkaar opgeteld een groter doel. Door te werken aan kleine doelen hebben kinderen veel succes ervaringen en blijven zij gemotiveerd. Een voorbeeld hiervan kan zijn dat een kind één keer per dag, met behulp van zijn begeleider, aan een ander kind vraagt samen te spelen. Hiermee (en met andere kleine doelen) wordt gewerkt aan het overkoepelende doel: het vergroten van de sociale vaardigheden.

De begeleiding die wij bieden is altijd individueel. Dit kan op de BSO, op school, bij jullie thuis of bij ons thuis. Waarvoor wordt gekozen is afhankelijk van de gestelde doelen.

IMG_20181013_164647220.jpg