top of page

Wij zijn Zizo en wij staan voor ..... deze visie.... dit is onze droom: ..... En met dit team proberen we onze droom uit te laten komen..... Team: fotos voorstellen en dieren etc

Ieder kind verdient het om het beste uit zichzelf te kunnen halen.

Visie

Kinderen met gedragsproblemen en/of een ontwikkelingsachterstand hebben hulp nodig bij hun ontwikkeling. Met de hulp die wij bieden kunnen zij vaardigheden opdoen die de basis vormen voor de rest van hun leven.

 

We proberen kinderen weerbaar te maken en verder te helpen naar zoveel mogelijk zelfstandigheid. Hierbij wordt de begeleiding afgestemd op de behoeften van het kind. De omgeving wordt actief betrokken bij de opgestelde zorgplannen.

WhatsApp Image 2019-12-13 at 16.00.00.jp

Werkwijze

ladder4.png
ladder4.png

Begeleiding bij Zizo is altijd individueel en door een vaste begeleider. De meeste cliënten hebben door de jaren heen dezelfde begeleider. Het voordeel hiervan is, dat hierdoor een hechte vertrouwensband met het kind kan worden opgebouwd. Hiermee ontstaat voor het kind een veilige omgeving met duidelijkheid en structuur. Binnen deze omgeving kan het kind zich maximaal ontwikkelen. 


In onze begeleiding maken we duidelijk onderscheid tussen het kind als individu, en het gedrag dat het kind vertoont. Hierdoor voelt het kind zich geaccepteerd. We werken doel- en resultaatgericht terwijl we er ook voor zorgen dat het kind plezier heeft tijdens de begeleiding.

 

Tijdens verschillende activiteiten zoals fantasiespel, koken, knutselen, sporten of met de dieren bezig zijn, stellen kinderen zich gemakkelijke open en kan het kind zich spelenderwijs ontwikkelen. Er wordt samen met het kind gezocht naar wat zijn of haar valkuilen zijn en hoe hiermee omgegaan kan worden. We gaan daarbij ook op zoek naar de krachten van het kind, zodat deze hierbij kunnen worden ingezet.  

Doordat wij een kleinschalige organisatie zijn kunnen wij zorg op maat leveren. Het contact met ouders is informeel, laagdrempelig en frequent. Om de ontwikkeling van het kind te blijven monitoren wordt achter de schermen continu de ontwikkeling geëvalueerd, en waar nodig het zorgplan aangepast.

 

In het zorgplan worden kleine doelen gesteld, waardoor er snel successen worden behaald. Dit werkt voor zowel ouders als kinderen motiverend. Het zorgplan wordt besproken met ouders en andere betrokken en mede op hun wensen afgestemd. De behoefte van het kind staat daarbij altijd centraal.

 

We streven er ten alle tijde naar dat een kind het beste uit zichzelf kan halen. Wij zoeken altijd naar de aanpak/ methodiek die het beste bij het kind past. Wij werken systemisch, maken gebruik van cognitieve gedragstherapie, affect regulerende begeleiding, creatieve therapie en methodieken als “Geef me de vijf”. Voor een deel van onze doelgroep kan daarnaast de inzet van onze dieren als co-therapeut belangrijk zijn. Wanneer onze aanpak niet aansluit bij de cliënt gaan we op zoek naar andere vormen van begeleiding.

bottom of page