top of page

Ambulante begeleiding

De ontwikkeling die je als kind doormaakt legt de basis voor de toekomst. 

Dit geldt natuurlijk ook voor kinderen met gedragsproblematiek en/of ontwikkelingsachterstand. Zij verwerven sommige vaardigheden minder snel dan hun leeftijdsgenootjes en kunnen hierbij alle hulp gebruiken. Deze hulp bieden wij door gebruik te maken van de krachten en kwaliteiten die ieder kind in zich heeft.

 

Van hieruit leren wij kinderen omgaan met hun gedrags- of ontwikkelingsstoornis. Door hen te leren omgaan met hun valkuilen worden bestaande problemen aangepakt en problemen in de toekomst voorkomen. Het kind wordt socialer en zelfstandiger en heeft daardoor in de toekomst meer mogelijkheden. Voor ons is het belangrijk om de omgeving van het kind en waar mogelijk het kind zelf in dit proces te betrekken. Samen stellen we doelen op en samen werken we hieraan.

WhatsApp Image 2019-12-13 at 15.38.45 (3).jpeg

Zorg op maat

Voor elk kind wordt, afgestemd op de thuissituatie en input van ouders/verzorgers en/of school, een persoonlijk behandelingsplan gemaakt. Dit plan wordt regelmatig geëvalueerd. Doelen waaraan we werken zijn klein, maar dienen bij elkaar opgeteld een groter doel. Kleine doelen vergroten de kans op meer succeservaringen en versterken de motivatie van kinderen om door te zetten. Een voorbeeld hiervan kan zijn dat een kind één keer per dag, met behulp van zijn begeleider, aan een ander kind vraagt samen te spelen. Hiermee (en met andere kleine doelen) wordt gewerkt aan het overkoepelende doel: het vergroten van de sociale vaardigheden.

De ambulante begeleiding die wij bieden is altijd individueel. Dit kan op de BSO, op school, in de thuissituatie of bij ons op locatie. De keus die gemaakt wordt is afhankelijk van de gestelde doelen.

*op het moment nemen wij helaas geen nieuwe cliënten aan voor ambulante begeleiding

bottom of page