top of page
Bij ons kunnen kinderen op adem komen, stabiliseren en werken aan hun ontwikkeling

De gedragsklas

Als naar school gaan niet (volledig) lukt kunnen kinderen één of meerdere dagen naar onze gedragsklas in Uithuizen komen. We zijn open van maandag t/m donderdag. We bieden in de eerste periode één op één begeleiding en werken met kleine groepjes kinderen waarbij één begeleider uiteindelijk drie kinderen begeleidt. De focus ligt op het teweegbrengen van een gedragsverandering, als middel is het mogelijk om hiervoor schoolwerk in te zetten. Het kind kan ik een prikkelarme omgeving succeservaringen opdoen om weer plezier te krijgen in school. Wij ontvangen dan lesmateriaal van de school waar het kind staat ingeschreven en bieden dit aan op passende wijze.

Wij helpen een kind stabiliseren en op adem komen, om vervolgens in kaart te brengen wat de mogelijkheden en kwetsbaarheden van een kind zijn. We richten ons hierbij op de voorwaarden waaraan een kind moet voldoen om in de klas of op een andere passende plek goed te functioneren. Wij helpen het kind om zichzelf in staat te stellen aan deze voorwaarden te voldoen. Daarnaast bepalen we welke aanpak het kind vanuit de omgeving nodig heeft. Hierbij gebruiken we ondersteunende middelen zoals een signaleringsplan.

Voor wie? 

De problemen waarmee wij kinderen helpen zijn uiteenlopend. Het kan gaan om kinderen die moeite hebben met emotieregulatie of kinderen met een laag zelfbeeld of faalangst. Dit uit zich in onvoorspelbaar en storend gedrag in de klas. Wij specialiseren ons voornamelijk in kinderen met externaliserende gedragsproblematiek of ontwikkelingsproblemen. Het gedrag is soms te verklaren vanuit een diagnose zoals trauma of hechtingsproblematiek. Vaak blijft echter onduidelijk wat het gedrag precies triggert en dus ook hoe het kind geholpen kan worden zich passend te gedragen. Doordat de omgeving moeite heeft het kind te begrijpen en vaak het idee heeft dat het kind "uit het niets ontploft" is het voor hen moeilijk het kind te voorzien in al zijn behoeften.

website kind rugzak.png

Wat doen we?

ladder4.png

Samenwerking centraal 

Voor elk kind maken wij een apart zorgplan dat is afgestemd op de specifieke behoeftes van het kind, de school en de ouders. Gedurende het traject werken we systemisch, door ouderbegeleiding en samenwerking met de school. We houden contact met leerkracht en/of intern begeleider. Daarmee bouwen we aan educatief partnerschap en zorgen we dat ook kinderen met een speciale ondersteuningsbehoefte gebruik kunnen maken van hun recht op onderwijs.

Creatieve blik

Het aanleren van vaardigheden (die o.a. nodig zijn om te functioneren in een klas) doen we op creatieve wijze. Dit houdt in dat we gebruik maken van verschillende middelen zoals sportieve en kunstzinnige activiteiten en de inzet van onze paarden en honden als co-therapeut. Dit biedt de mogelijkheid om buiten de bekende paden te verkennen hoe een kind tot gedragsverandering en daarmee tot leren kan komen. ​


 


​Observeren in de klas en advies 

Het is mogelijk om nog naar school gaande kinderen te observeren in de klas. Wij kunnen samen met de leerkracht in kaart brengen waar de knelpunten liggen en hoe hier in de klas of bij ons op locatie aan kan worden gewerkt. We stellen een praktisch en uitvoerbaar plan op voor ouders en de leerkracht waarmee zij in staat worden gesteld om voor het kind een context te creëren waarbinnen het kind kan functioneren.

Begeleiding in de klas 

Begeleiding in de klas behoort in sommige gevallen tot de mogelijkheden. Wanneer een kind dat volledig thuiszit bij ons in zorg is en na verloop van tijd klaar is voor de stap terug naar school, dan doen we dit samen. De begeleider zal in de eerste periode, waar nodig, meegaan in de klas. 

 

Deels of volledig bij ons op locatie

Deze zorg is voor kinderen die volledig thuis zitten maar ook  voor schoolgaande kinderen waarvoor een volledige schoolweek te veel is. De zorg op onze locatie wordt dan in overleg een of twee dagen per week tijdens schooltijd geboden. Zodoende creëren we rust in de schoolweek in een prikkelarme omgeving. Naast dat dit ontlastend is voor het kind zelf, ontlast het als bijvangst ook vaak de betreffende klas en de leerkracht.

bottom of page