top of page
Ieder kind verdient het om het beste uit zichzelf te kunnen halen.

Onze visie

Kinderen met gedragsproblemen en/of een ontwikkelingsachterstand hebben vaak hulp nodig bij hun ontwikkeling. Met de hulp die wij bieden kunnen zij vaardigheden aanleren  die de basis vormen voor de rest van hun leven.

We maken kinderen weerbaar en helpen ze naar zoveel mogelijk sociale redzaamheid en zelfstandigheid. Hierbij wordt de begeleiding afgestemd op de behoeften van het kind. De omgeving (ouders, school) wordt actief betrokken bij de opgestelde zorgplannen. Een eenduidige benadering versterkt immers de driehoek ouders-kind-school.

WhatsApp Image 2019-12-13 at 16.00.00.jp
ladder4.png
ladder4.png

Onze werkwijze

We werken met vaste begeleiders waardoor een hechte vertrouwensband met het kind kan worden opgebouwd. Structuur, duidelijkheid en een veilige omgeving staan centraal bij onze werkwijze. We werken doel- en resultaatgericht, waarbij we ervoor zorgen dat het kind plezier heeft tijdens de begeleiding. In onze begeleiding maken we duidelijk onderscheid tussen het kind als individu, en het gedrag dat het kind vertoont. Hierdoor voelt het kind zich onvoorwaardelijk geaccepteerd als persoon.

Een begeleidingstraject wordt gestart met een grondige analyse, om vervolgens te onderzoeken hoe het kind geholpen kan worden en welke middelen daarbij kunnen worden ingezet. Dit leidt tot een plan op maat waarmee we direct aan de slag gaan.

In dit zorgplan worden kleine doelen gesteld, waardoor er snel successen worden behaald. Dit werkt voor zowel ouders als kinderen motiverend. Het zorgplan wordt besproken met ouders en andere betrokken en mede op hun wensen afgestemd. De behoefte van het kind staat daarbij altijd centraal.

Wij zijn gespecialiseerd in het helpen van kinderen die moeite hebben om te verwoorden wat er in hen omgaat en niet begrijpen waar een bepaald gevoel zoals boosheid vandaan komt en waar ook de omgeving moeite heeft dit te bepalen. Wij helpen kinderen daar naar zoeken zodat zij zichzelf beter begrijpen en hun emoties leren reguleren. Met deze doelgroep werken wij voornamelijk affectregulerend. Naast deze methodiek zetten we waar nodig ook cognitieve methodieken in, om kinderen te helpen bij hun ontwikkeling. Daarbij maken we geregeld gebruik van een snufje dier door de inzet van honden en paarden als co-therapeut.

Door met kinderen activiteiten te ondernemen die zij leuk vinden (creatief, beeldend, sport of met inzet van een dier) stellen kinderen zich gemakkelijker open en kan het kind zich spelenderwijs ontwikkelen. Er wordt samen met het kind gezocht naar wat zijn of haar valkuilen zijn en hoe hiermee omgegaan kan worden. We gaan daarbij ook op zoek naar de krachten van het kind, zodat deze hierbij kunnen worden ingezet.  

Doordat wij een kleinschalige organisatie zijn kunnen wij zorg op maat leveren. Het contact met ouders is informeel, laagdrempelig en frequent. Om de ontwikkeling van het kind te blijven monitoren wordt achter de schermen continu de ontwikkeling geëvalueerd, en waar nodig het zorgplan aangepast.

Het Team

 

Het team van Zizo zorg is altijd volop in ontwikkeling. We zijn op de hoogte van de nieuwste inzichten in de jeugdzorg en spijkeren constant onze vakkennis bij. Binnen het team heerst een informele sfeer waarin iedereen zichzelf kan zijn. Eigenheid is voor ons belangrijk, dus we stimuleren elkaar om een persoonlijke invulling te geven aan de zorg.  

WhatsApp Image 2022-01-28 at 11.02.39.jpeg
Zita
Eigenaar en jeugd- en gezinsprofessional

Kort nadat ik ben afgestudeerd als sociaal pedagogische hulpverlener ben ik Zizo gestart. Mijn werk is mijn passie en ik help graag bij het geven van inzicht in moeilijk gedrag van kinderen, om vanuit daar tot ontwikkeling te komen.

lillian 2_edited.jpg
Lilian
Orthopedagoog/ leerkracht basisonderwijs

Na een paar jaar voor de klas te hebben gestaan kwam ik erachter dat ik een passie had om de kinderen te helpen die wat extra's nodig hadden en ben ik orthopedagogiek gaan studeren. De doelgroep van Zizo zorg sluit perfect aan bij mijn expertise en ik ben blij deze kinderen elke dag verder te mogen helpen.

esmee 2_edited.jpg

Esmee
Jeugd- en gezinsprofessional

Mijn interesse als sociaal werker ligt bij het één op één begeleiden van kinderen en hierin samen tot ontwikkeling te komen. Ik vind het interessant mij te verdiepen in complexe casussen en te zoeken naar oplossingen. Ik leer kinderen door te zetten ook als het even niet lukt. Ik zie gedrag los van het kind waardoor kinderen rust en vertrouwen ervaren. 

WhatsApp Image 2022-01-28 at 11.09.06.jpeg
Sanne
Orthopedagoog

Als gedragswetenschapper ben ik geïnteresseerd in ontwikkelings- en gedragsproblematiek en hoe wij als opvoedingssysteem kunnen aansluiten bij de behoeften van een kind. Ik geniet van het contact met kinderen en ze te zien groeien tot hun volle potentieel.

Jan-Tempel-©JannaBathoorn.jpg
Jan
Eigenaar en backoffice

Van huis uit historicus maar inmiddels al heel wat jaren werkzaam binnen de jeugdzorg. Trek bij mij aan de bel voor alle vragen met betrekking tot kwaliteit, contractering of administratie. Oja en de kids  natuurlijk voor een rondje op de trekker, timmerklus of potje gamen. 

vera 2_edited.jpg
Vera
Jeugd- en gezinsprofessional

Kinderen terug helpen naar school en hen de aandacht geven die ze verdienen doe ik met veel enthousiasme. Ik straal rust uit, bied structuur,  duidelijkheid en bouw een vertrouwensband op. Kinderen weten hierdoor wat ze aan mij hebben. Ze voelen zich veilig en komen van daaruit tot ontwikkeling. 

Een dier 
oordeelt niet en dat maakt het voor kinderen makkelijker om te ontspannen.

Begeleiding met dieren 

Kinderen die moeite hebben met omgangsvormen en het aanbrengen van structuur in de dagelijkse gang van zaken, kunnen op tal van manieren worden geholpen. Dit wordt vaak door een hulpverlener gedaan. Zo’n nauwe omgang met mensen kan erg confronterend zijn voor een kind. Een kind kan zich afsluiten en is daardoor niet in staat verder te leren. Een dier kan hier verandering in brengen. Een hond of paard oordeelt niet en dat maakt het voor veel kinderen makkelijker om te ontspannen. Uit onderzoek is gebleken dat contact met een hond of paard een positief effect heeft op het gebied van lichaamstaal, samenwerking, empathie, sociale vaardigheden, (non-verbale) communicatie en op het zelfvertrouwen. Kinderen uiten sneller en eenvoudiger hun gedachten en gevoelens wanneer er een dier bij is. Dit maakt het een mooie manier om met kinderen doelgericht te werken.  

IMG_20200206_134445_edited.jpg
Shiro
Therapie en speelhond

Hoi ik ben Shiro maar ze noemen me ook wel Piet. Ik werk al vanaf het begin bij Zizo, ik kan heel goed luisteren en hele vette trucjes. Maar het liefste ren ik de hele dag achter ballen aan!

IMG_20200206_134242.jpg
Pelle
Gekke bekken kampioen en paard in opleiding

Yo! Ik ben Pelle en ik hou van lekker gek doen maar vooral van krabbels aan mn nek of hoofd.  Mijn vader komt uit Friesland en mijn moeder uit Spanje. Iemand op mn rug tillen kan ik nog niet, maar later wordt ik net zo groot en sterk als Indie!

IMG_20190605_164100989_HDR.jpg
Indie
Rijpaard

Bon jour! Ik ben Indie. Ik kom helemaal uit Frankrijk en woon nu bij Zita en Jan. Op mij mag je lekker rijden in de bak of buiten door het bos. En misschien durf je ook wel trucjes op mijn rug te doen? Poets me wel eerst even want ik zie er graag goed uit. 

WhatsApp Image 2022-01-28 at 11.24.32.jpeg
Chef
Directeur en knuffelexpert

Dag, ik ben Chef en ik ben de baas bij Zizo. Jullie zijn er om mij te dienen en zolang jullie dat goed doen, mij eten geven, vaak aaien en me op de juiste momenten met rust laten, dan kom ik bij je op schoot zitten en word je vanzelf heel ontspannen

Financiering

De zorg die wij bieden wordt veelal gefinancierd vanuit de jeugdwet. We zijn contractpartner van de Regionale Inkooporganisatie Groninger Gemeenten. Verder zijn wij bekend met mogelijkheden in het kader van Passend Onderwijs binnen het Samenwerkingsverband 20.01 en werken we samen met jeugd- en gezinszorg en gemeente. Daarnaast maken wij deel uit van de noordelijke zorgcoöperatie, Zorgkracht 12.

bottom of page